Contributie

De contributietabel voor seizoen 2024 staat hieronder.

De contributie wordt 10 maanden per jaar geïnd. In de maanden juli en augustus vindt er geen inning plaats. Het hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal uren dat per week geturnd wordt. Het maandbedrag van de contributie bestaat uit twee delen maar wordt als één bedrag geïncasseerd.

· Basiscontributie, ook wel Bomgardjesdeel genoemd. Dit deel stijgt jaarlijks met maximaal 3% (ingaande na de jaarvergadering in april)

· KNGU-deel. Dit deel is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat de KNGU ons oplegt. Dit bedrag wordt per jaar vastgesteld en is vanaf 16 jaar enkele euro’s hoger dan voor de turn(st)ers tot 16. Dit bedrag is reeds verrekend in onderstaand tabel.

· De kolom totaal geeft aan wat de kosten voor het KNGU- en het Bomgardjesdeel samen per maand zijn, oftewel dit is het bedrag dat geïncasseerd wordt.

· Weten wat de contributie op jaarbasis is? Vermenigvuldig dan het juiste bedrag uit de onderstaande tabel maal 10. Twee maanden per jaar wordt er geen contributie betaald.

Tarieven De Bomgardjes 2024_240304_222312

Inschrijven? Download dan het inschrijfformulier.