Lid worden

Mocht u lid willen worden dan vindt u hier meer informatie en het inschrijfformulier. Informatie over de contributie vindt u in de contributietabel. Eerst een keer het turnen proberen? Dat kan uiteraard ook! Meld je dan aan voor een proefles.

Ook voor onduidelijkheden en/of vragen over de contributie-inning of wijzigingen in adres, emailadres of bankgegevens kunt u terecht bij onze ledenadministratie.

Tijdens wedstrijden wordt er geturnd in het verenigingspakje.