Protocol Corona

De lessen worden hervat. Hierover krijgen alle leden een e-mail. Het protocol waar iedereen zich aan dient te houden is hier na te lezen.